#------------------------------------------------------ #Password Door Language File Template #------------------------------------------------------ [Info] Version=0x090000 Name=Czech Author=Zajko Desc=Český jazyk #--------------------------------- [Global] OK=&OK Cancel=&Zrušit Yes=&Ano No=&Ne Custom=&Vlastní... Home=&Domů Back=&Zpět Add=&Přidat... Modify=&Upravit... Remove=&Odstranit Enable=&Povolit Disable=&Zakázat MoveUp=&Nahoru MoveDown=&Dolu Copy=&Kopírovat Cut=Vzjmou&t Paste=&Vložit Standard=Stan&dardní Advanced=Po&kročilé Schedule=&Plánovat AdvancedSettings=P&okročilé nastavení... More=&Více... Protect=&Chránit... Default=&Výchozí Activate=&Aktivovat Deactivate=&Deaktivovat ChangePass=&Změnit heslo správce... Change=Z&měnit... ColorScheme=Barevné &schéma... SetFont=&Písmo... SetLanguage=&Jazyk... Help=&Nápověda BuyNow=&Koupit teď Register=&Registrovat... Website=&Web strana About=&O programu Search=Vyhledat nainstalované programy... Rename=Přej&menovat... Continue=&Pokračovat DontAsk=Neptat se mě znovu. SetStartPage=Nastavit jako &úvodní stránku. Find=&Hledat... FindNext=Hledat &Další FindTitle=Hledat FindInfo=Co hledat: Hint=Připravený Version=Verze %s Action=\nPovolit\nOdmítnout\nChránit heslem StatusActiveHint=%AppName% je aktivní StatusInactiveHint=%AppName% je neaktivní BrowseFilter=Programy (*.exe)|*.exe|Všechny soubory (*.*)|*.*|| BrowseHint=Procházet a vybrat program InstalledList=Nainstalované programy ProtectedList=Chráněné programy NoPassAskSet=V současné době neexistuje heslo Správce, může kdokoli přistupovat k %AppName% a provádět změny.\r\n\r\nChcete nyní nastavit heslo správce? WarnDeactivate=Pokud deaktivujete %AppName%, budou všechny chráněné programy povolené, dokud je unovu neaktivujete.\r\n\r\nOpravdu chcete deaktivovat %AppName%? WarnBreakModify=Změny této chráněné položky nejsou uloženy a bude vyřazené, pokud budete pokračovat.\r\n\r\nVyřadit změny a pokračovat? WarnQuitInactive=Ochrana byla deaktivována, zůstane neaktivní dokud nerestartujete počítač, nebo ji znovu nezaktivujete.\r\n\r\nJste si jisti, že to chcete ukončit? LicenseInfo=Tento produkt je licencován na: Trial=%AppName% Trial Verze. TrialInfo=Zkušební verze je pouze pro účely hodnocení, prosím kupte software, pokud je pro vás užitečný. TrialDays=%d zbývajících dní TrialOneDay=Jeden den zbývá TrialExpired=Zkušební období vypršelo. Law=Upozornění: Tento počítačový program je chráněn autorským zákonem. Nepovolené kopírování nebo rozšiřování této aplikace nebo jakékoli její část, může mít za následek závažné občanskoprávní a trestní postihy, a budou stíháni v maximálním možném rozsahu podle zákona. #--------------------------------- [Home] Protect=&Ochrana programu Modify=Zobrazit && &Správa\r\nChráněné programy Activate=Ak&tivovat ochranu Deactivate=Deak&tivovat ochranu #--------------------------------- [Protect] Title=Ochrana programu Info=Dvojklik na jakýkoliv programu v seznamu pro jeho ochranu. Můžete taky procházet programy, nebo použít funkce táhnout a pustit pro ochranu programu. DragDrop=Přetáhněte a pustite tuto ikonu do okna pro ochranu cílového programu MenuLaunch=&Spustit vybraný program MenuOpen=&Otevřít umístění souboru WarnSearch=%AppName% bude vyhledávat programy nainstalované v počítači. Tato operace přepíše všechny existující položky v seznamu %InstalledList%.\r\n\r\nOpravdu chcete pokračovat? Searching=Hledání nainstalovaných programů...Čekejte prosím WarnRemove=%s\r\n\r\nJste si jisti, že chcete odstranit tuto položku ze seznamu? #--------------------------------- [Manager] Title=Správce ochrany WarnRemove=%s\r\n\r\nJste si jisti, že chcete odstranit tuto ochranu položky? WarnRemoveMulti=Jste si jisti, že chcete odstranit těmto pložkám %d ochranu? #--------------------------------- [ProgInfo] Title=Ochrana položky - Standardní ProgName=Název programu: ProgPath=Cesta programu: ProtectionMode=Režim ochrany: PasswordTitle=Heslo PasswordInfo=Klikněte na '%Change%' pro nastavení samostatného hesla pro ochranu této položky. Pokud nechcete nastavit heslo, bude použité heslo správce. WarnFileNotExist=%s\r\n\r\nProgram neexistuje, jste si jisti, že chcete pokračovat? ErrProtectSelf=%s\r\n\r\nNení potřebné chránit %AppName%, můžete použít heslo správce pro přímou ochranu. ErrExisted=%s\r\n\r\nJiž existuje položka ochrany tohoto programu, jste si jisti, že chcete pokračovat? #--------------------------------- [ProgInfo_Advanced] Title=Ochrana položky - Advanced Filter=Filtr DragDrop=Přetáhněte a pusťte tuto ikonu do nějakého okna pro získání filtrů MaxHours=Omezit použití času za den (hodiny, 0=bez omezení): IdleMinutes=Zkontrolovat povolené programy při nečinnosti (minuty, 0=nikdy): O_Filter=Název třídy\nTitul okna\nNázev souboru\nZástupný znak O_FilterLogic=Porovnat buď cestu nebo filtr \nPorovnat obě cesty & filtr\nVyloučit filtr O_CheckTitle=Pokud program je povolený: O_Check=Povolit vše následující její instance\nVždy si vyžádat heslo pro každé okno O_TerminateTitle=Pokud program byl odepřen: O_Terminate=Ukončit program\nZavřít pouze okno\nUkončit všechny povolené instance O_PassDlgTitle=Při zobrazení dialogového okna hesla: O_PassDlg=Skrýt okno programu\nZakázat okno programu\nPozastavit program O_ExeIDTitle=Exe ID O_ExeID=Povolit identitu exe WarnPureFilter=Tento filtr '%s' bude mít vliv na VŠECHNY programy, jste si jisti, že ho chcete použít? #--------------------------------- [ProgInfo_Schedule] Title=Ochrana položky - Plán Info=Možnost plánování: SCOption=Vždy/Denně/Týdně/Měsíčně DisabledInfo=Co dělat v zakázaných hodinách: DisabledAction=Stačí vynechat tuto ochrannou položku\nPřeskočit a zkontrolovat povolené programy\nOdmítnout zkontrolování povolených programů WeekList=Neděle/Pondělí/Úterý/Středa/Čtvrtek/Pátek/Sobota Hours=Hodiny dne: Week=Dny v týdnu: Month=Dny v měsíci: Disabled== Zakázané Enabled== Povolené WarnScheduleDisabled=Neexistuje žádný den nebo hodina v možnostech plánu, tato položka ochrany nikdy nebude fungovat.\r\n\r\nJste si jisti, že chcete pokračovat? #--------------------------------- [Password] InfoAdmin=%AppName% je chráněné heslem správce, zadejte heslo správce pro pokračování: PasswordAdmin=Zadejte heslo správce PasswordAgainAdmin=Heslo není správné. Prosím, zkuste to znovu. WrongPasswordAdmin=Je nám líto, nejste oprávněni používat tento software bez správného hesla. #-------------------- #For protected programs #-------------------- Title=Potřebujete heslo Info=Tato aplikace je chráněna heslem. Musíte zadat správné heslo, aby jste mohl pokračovat: Password=Zadejte heslo PasswordAgain=Nesprávné heslo. Zkuste to prosím znovu WrongPassword=Nesprávné heslo. Ukončuji... #--------------------------------- [ChangePassword] TitleAdmin=Nastavit heslo správce InfoAdmin=Heslo správce je velmi důležité, používá se k ochraně %AppName%, a může být použité ke spuštění jakékoliv chráněného programu. Prosím, vytvořte heslo lehké aby jste si ho zapamatoval, ale obtížný aby ho jiný neuhádli. TitleAdminMatrix=Nastavit heslo správce matrix InfoAdminMatrix=Použijte matrix heslo jako heslo správce, klikněte na některé z tlačítek pro definování matrix hesla. Heslo matrix bude definované vybranými tlačítky v pořadí, které jste si odklikli. Title=Nastavit heslo Info=Zadejte samostatné heslo pro tuto ochranu položky. Heslo správce bude použité jako výchozí heslo, pokud není nastavené samostatné heslo. TitleMatrix=Nastavit matrix heslo InfoMatrix=Zadejte matrix heslo pro ochranu této položky, klikněte na některé z tlačítek pro definování matrix hesla. Matrix heslo je definované vybranými tlačítky v pořadí, v jakém byly kliknuté. SkipTestMatrixPass=Přeskočit testování hesla. NewPassword=Zadejte nové heslo NewPassword2=Potvrďte nové heslo SetMatrixPass=Nastavit &Matrix heslo SetNormalPass=Nastavit normální &heslo WarnNoPass=Neexistuje žádné zadané heslo, staré heslo bude odstraněné.\r\n\r\nJste si jisti, že chcete odstranit heslo? ErrPassNotSame=Hesla nejsou shodná. PasswordChanged=Heslo bylo úspěšně změněné. TitleTest=Test Matrix hesla InfoTest=Heslo matrix musí být nejprve testované, než ho budete moci použít na konfiguraci: ErrTestMatrix=Heslo matrix, které jste zadali je odlišné, od předešlého zadání, prosím překontrolujte to. #--------------------------------- [AdvancedSettings] Title=Pokročilé nastavení OnTop=Ponechat dialogové okno hesla vždy nahoře. Unload=Uvolnit jádro úplně při deaktivování. TrayIcon=Zobrazit ikonu v systémové liště panelu. TurboCapture=Použít režim pro zvýšenou ochranu. Nettime=Používat čas internetu pro plánování. TimeServers=Časové &servery... MatrixNum=Zobrazit pořadí čísel při zadání matrix hesla. UseLog=Povolit protokol. ViewLog=&Zobrazit protokol UseNotify=Povolit oznámení. ResetDontAsk=Obnovit &vše '%DontAsk%' ResetIDB=Obnovit &interní databázi SetCountDown=Nastavit opakování &odpočítávání... SetCountDownInfo=Zadejte hodnotu odpočítávání pro varovné oznámení, než budou povolené programy (1-255 sekundy, výchozí 30): #--------------------------------- [TimeServers] Title=Internetové časové servery Info=Pokud je volba "Použít internetový čas" povolena, %AppName% budou použité následující časové servery pro získání internetové=ho času pro volby plánování. Test=&Test TestErr=Nepodařilo se získat čas z internetu z časového serveru.\r\n\r\n%s TestSuccess=Časový server úspěšně nastavil internetový čas.\r\n\r\n%s\r\n%s TitleAdd=Přidat Internetový časový server InfoAdd=Internetový časový server (SNTP): #--------------------------------- [ColorScheme] Title=Barevné schéma #--------------------------------- [Language] Title=Jazyk Info=Vyberte jazyk a klikněte na %OK%. Můžete si také vytvořit vlastní jazykové soubory, přečtěte si na nápovědu v dokumentu. Columns=Název\nAutor\nInformace #--------------------------------- [Register] Title=Registrovat %AppName% RegName=Jméno registrace: RegCode=Registrační kód: Info=Důrazně doporučujeme zkopírovat && vložit přihlašovací jméno a kód do vstupních polí. WarnRegAgain=%AppName% již je zaregistrovaný, jste si jisti, že chcete znovu zadat vaši registraci? WarnRemoveReg=Jste si jisti, že chcete ODSTRANIT aktuální registraci? RegSuccess=Úspěšně zaregistrované. #--------------------------------- [Kernel] OpenMain= &Otevřít %AppName% Activate=&Aktivovat ochranu Deactivate=&Deaktivovat ochranu Notify_Allowed=Program je povolený Notify_Denied=Program je odmítnutý ScheduleRecheck=Warning: Prosím uložte vaši práci ihned!\r\n\r\nTento program se chystá překontrolovat ochranu. V závislosti na výsledku, ho může ukončit sám pro překontrolování. Můžete přijít o data, pokud neuložíte svou práci právě teď.