#Language File Example [Info] Name=Polish Author=Andrzej Mazurkiewicz Desc=Polish Language File [Global] Ready=Gotowy Trial=Wersja testowa Pause=&Pauza Paused=Wstrzymane Resume=&Wznów Deleting=Usuwanie OK=&OK Cancel=&Anuluj Yes=&Tak No=&Nie More=&Więcej... TryAgain=&Spróbuj ponownie Skip=&Pomiń SkipAll=Pomiń &Wszystko Continue=&Kontynuuj Close=&Zamknij Prepare=Przygotowywanie...Proszę czekać. PrepareInfo=Ogółem %1 znaleziono w %2 plikach. AskCancel=Czy na pewno chcesz anulować tą operację? ConfirmFile=Czy na pewno chcesz usunąć '%1'? ConfirmFolder=Czy na pewno chcesz usunąć ten folder '%1' i całą jego zawartość? ConfirmMulti=Czy na pewno chcesz usunąć te obiekty %1? InFolder=W Folderze: %1 ErrDelFile=Nie można usunąć '%1':\r\n\r\n%2 ErrDelFolder=Nie można usunąć folderu '%1':\r\n\r\n%2 ErrGFC=Nie można pobrać zawartości '%1':\r\n\r\n%2 ErrPassNotSame=Wprowadzone przez ciebie hasła nie pasują. ErrPassEmpty=Nie określono hasła. [Menu] Tasks=Zadania Tools=Narzędzia Help=Pomoc DelFile=Usuń jeden lub więcej plików DelFolder=Usuń folder DelDrv=Wymaż dysk DelAll=Wymazywanie wieloplikowe CMenu=Ustawianie Meni Kontekstowego Password=Ustawianie Hasła Language=Zmiana języka Options=Opcje zaawansowane About=O %Name% HelpContent=Pomoc Register=&Zarejestruj... BuyNow=&Kup teraz DelFileInfo=Wybierz jeden lub więcej plików aby usunąć je za pomocą %Name% DelFolderInfo=Wybierz folder aby usunąć go za pomocą %Name% DelDrvInfo=Wymarz zawartość dysku lub partycji DelAllInfo=Pozwala na swobodne usuwanie plików i folderów CMenuInfo=Włącz lub wyłącz menu kontekstowe w Eksploratorze Windows PasswordInfo=Ustaw hasło chroniące program i operacje usuwania [Welcome] Title=Witaj Info=Witaj w %Name%.\r\n\r\nAby usunąć pliki, foldery, lub wymazać dyski, kliknij element w grupie %[Menu]Tasks%. CMenuTip1=Włącz menu kontekstowe w Eksploratorze Windows, tak aby można usuwać pliki/foldery z poziomu meni kontekstowego Eksploratora Windows, nie będzie wtedy potrzeby uruchamiania tego okna głównego programu. CMenuTip2=Zwykle nie ma potrzeby uruchamiania tego okna głównego programu , wystarczy w meni kontekstowym Eksploratora Windows kliknąć prawą stroną myszy na pliki , foldery i wybrać usuń za pomocą %Name%. aby zrobić to bezpośrednio [SetupCMenu] Info=Włącz menu kontekstowe w Eksploratorze Windows.\r\n\r\nZwykle nie ma potrzeby uruchamiania głównego okna programu, zamiast tego możemy włączyć meni kontekstowe Eksploratora co pozwala usuwać pliki, i foldery bezpośrednio z jego poziomu Info2=Nazwa w Menu Kontekstowym: Enable=Włącz menu kontekstowe (Wysoce zalecane). [SetupPass] Info=Ustaw hasło chroniące %Name% i operacje usuwania Info2=Wprowadź hasło: Info3=Potwierdź Nowe Hasło: RemovePass=Chcę usunąć ochronę hasłem. [OptionsDlg] Enable=Wiem czym są opcje zaawansowane i chcę te opcje zmienić. UpdateTitle=Informacje aktualizacyjne UpdateInfo=Okres czasu na aktualizację Informacji w oknach postępu usuwania. (ms, 1/1000 sek.): FillTitle=Nadpisywanie FillInfo=Czym nadpisać pliki kiedy są wymazywane: FillOption1=Domyślnie (0xFE) FillOption2=Zero (0) FillOption3=Dostosuj ciąg SkipErr=Domyślnie pomiń wszystkie błędy podczas wymazywania. [AboutDlg] Ver=Wersja %Ver% LicenseTo=Licencjonowany dla: Law=Ostrzeżenie: Ten program komputerowy jest chroniony przez prawo autorskie i umowy międzynarodowe. [PasswordDlg] Title=%Name% -Wymagane hasło dostępu Info=%Name% został zabezpieczony hasłem, proszę wprowadzić to hasło aby kontynuować. Info2=Wprowadź hasło: ErrTryAgain=Wprowadzone przez ciebie hasło jest niewłaściwe, proszę spróbować ponownie. [RegDlg] Title=Rejestracja %Name% Info1=Wprowadź Nazwę Rejestracyjną: Info2=Wprowadź Kod Rejestracyjny: Restart=Proszę ponownie uruchomić program aby aktywacja odniosła skutek. [TrialDlg] Title=%Name% Wersja testowa Info=Wykryto wersję testową.\r\nWersja testowa jest udostępniana na zasadach okresu próbnego, i przestanie działać kiedy okres testowy się skończy. Proszę dokonać zakupu programu jeżeli wydaje ci się przydatny. TrialDays=%d dzień(ni) pozostało do końca testów TrialOut=Okres testowy wygasł [Confirm] Title=Potwierdź usunięcie - %Name% [DeleteDlg] Title=%Name% Info=Proszę dodać pliki, foldery do listy, i kliknąć %[DeleteDlg]Start% aby je usunąć: AddFile=Dodaj pliki AddFolder=Dodaj Foldery Remove=&Usuń RemoveAll=Usuń Wszyst. SelectAll=&Wybierz wszystko SelectNone=Nie wybieraj &Niczego Start=&Start [MsgDlg] Title=Błąd - %Name% [EraseDisk] Title=Wymazywanie dysku InfoTitle=Informacje o dysku NoDisk=[NIE WYBRANO ŻADNEGO DYSKU] Step1=Wybór Dysku Step2=Gromadzenie informacji o dysku Step3=Potwierdzenie Step4=Wymazywanie zawartości dysku Step5=Formatowanie dysku Confirm=Czy na pewno chcesz wymazać następujący dysk?\r\n\r\n%1\r\n\r\n<>\r\n\r\nWszystkie dane zostaną utracone! Err=Nie można wykonać operacji.\r\n\r\n%1 [ChooseDisk] Title=Wybór Dysku Info=Wybierz dysk: