#------------------------------------------------------ #Password Door Language File Template #------------------------------------------------------ [Info] Version=0x090000 Name=Polish Author=Andrzej Mazurkiewicz Desc=Polish language file #--------------------------------- [Global] OK=&OK Cancel=&Anuluj Yes=&Tak No=&Nie Custom=Dostosuj... Home=Główne Back=Wstecz Add=&Dodaj... Modify=&Modyfikuj... Remove=&Usuń Enable=&Włącz Disable=&Wyłącz MoveUp=W górę MoveDown=W dół Copy=&Kopiuj Cut=Wytnij Paste=&Wklej Standard=Stan&dardowy Advanced=Zaawansowany Schedule=&Harmonogram AdvancedSettings=Ustawienia Zaawansowane... More=&Więcej... Protect=&Zabezpiecz... Default=&Domyślny Activate=&Aktywuj Deactivate=&Deaktywuj ChangePass=Zmień Hasło Admina... Change=Zmień... ColorScheme=Schemat Kolorów... SetFont=&Czcionka... SetLanguage=&Język... Help=&Pomoc BuyNow=&Kup teraz Register=&Zarejestruj... Website=&Strona Web About=&O %AppName% Search=Re-skan zainstalowanych programów... Rename=Zmień nazwę... Continue=&Kontynuuj DontAsk=Nie pytaj mnie więcej. SetStartPage=Ustaw jako stronę startową. Find=&Znajdź... FindNext=&Znajdź następny FindTitle=Znajdź FindInfo=Co znaleźć: Hint=Gotowy Version=Wersja %s Action=\nZezwól\nZablokuj\nZabezpiecz hasłem StatusActiveHint=%AppName% jest aktywny StatusInactiveHint=%AppName% jest nieaktywny BrowseFilter=Programy (*.exe)|*.exe|Wszystkie pliki (*.*)|*.*|| BrowseHint=Znajdź i wybierz program InstalledList=Zainstalowane programy ProtectedList=Chronione programy NoPassAskSet=Obecnie nie ma ustawionego hasła Admina, każdy może mieć dostęp do %AppName% i dokonać zmian.\r\n\r\nCzy chcesz ustawić hasło Admina teraz? WarnDeactivate=Jeżeli deaktywujesz %AppName%, wszystkie chronione programy będą dostępne do momentu ponownej aktywacji aplikacji.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz deaktywować %AppName%? WarnBreakModify=Zmiany dla tego chronionego obiektu nie zostały zapisane, i zostaną odrzucone jeżeli będziesz kontynuować.\r\n\r\nOdrzucić zmiany i kontynuować? WarnQuitInactive=Ochrona została deaktywowana, i pozostanie nieaktywna aż do restartu komputera, lub ponownej aktywacji.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz zamknąć? LicenseInfo=Ten produkt jest licencjonowany dla: Trial=%AppName% Wersja testowa. TrialInfo=Wersja testowa jest udostępniana na zasadach okresu próbnego, i przestanie działać kiedy okres testowy się skończy. Proszę dokonać zakupu programu jeżeli wydaje ci się przydatny. TrialDays=%d dzień(ni) pozostało do końca testów TrialOneDay=Jeden dzień pozostał do końca testów TrialExpired=Okres testowy wygasł Law=Ostrzeżenie: Ten program komputerowy jest chroniony przez prawo autorskie. Nieautoryzowane reprodukowanie lub rozpowszechnianie tego programu, lub jego części, będzie surowo karane przez prawo cywilne, i karne w stopniu maksymalnym dopuszczalnym przez to prawo. #--------------------------------- [Home] Protect=&Zabezpiecz Program Modify=Przeglądaj && &Zarządzaj\r\nChron. Prog. Activate=Aktywuj Ochronę Deactivate=Deaktywuj Ochronę #--------------------------------- [Protect] Title=Zabezpiecz program Info=Kliknij dwa razy na wybrany program na liście aby go zabezpieczyć. Możesz również wyszukać program, lub użyć metody przeciągnij i upuść do zabezpieczenia programu. DragDrop=Przeciągnij i upuść tą ikonę na wybrane okno aby zabezpieczyć program MenuLaunch=&Uruchom wybrany program MenuOpen=&Otwórz lokalizację pliku WarnSearch=%AppName% zamierza wyszukać programy zainstalowane na twoim komputerze. Operacja ta nadpisze wszystkie istniejące pozycje na liście.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz kontynuować? Searching=Wyszukiwanie zainstalowanych programów...Proszę czekać. WarnRemove=%s\r\n\r\nCzy na pewno chcesz usunąć tą pozycję z listy? #--------------------------------- [Manager] Title=Menedżer ochrony WarnRemove=%s\r\n\r\nCzy na pewno chcesz usunąć ten chroniony obiekt? WarnRemoveMulti=Czy na pewno chcesz usunąć ten chroniony obiekt %d ? #--------------------------------- [ProgInfo] Title=Rodzaj ochrony - Standardowy ProgName=Nazwa Programu: ProgPath=Ścieżka Programu: ProtectionMode=Tryb ochrony: PasswordTitle=Hasło PasswordInfo=Kliknij 'Zmień' aby ustawić osobne hasło dla tego chronionego obiektu. Jeżeli nie ustawisz hasła, zostanie użyte hasło admina. WarnFileNotExist=%s\r\n\r\nTen program nie istnieje, czy na pewno chcesz kontynuować? ErrProtectSelf=%s\r\n\r\n%AppName% nie musi chronić samego siebie, możesz użyć hasła admina aby go zabezpieczyć bezpośrednio. ErrExisted=%s\r\n\r\nTen program jest już chroniony, czy na pewno chcesz kontynuować? #--------------------------------- [ProgInfo_Advanced] Title=Poziom ochrony - Zaawansowany Filter=Filtr DragDrop=Przeciągnij i upuść tą ikonę na wybrane okno aby dodać filtry. MaxHours=Dzienne ograniczenie czasowe dla użytkownika (godziny, 0=bez limitu): IdleMinutes=Sprawdź ponownie dopuszczone programy w stanie bezczynności (minuty, 0=nigdy): O_Filter=Nazwa klasy\nNazwa okna\nNazwa pliku\nSymbol wieloznaczny O_FilterLogic=Dopasuj ścieżkę lub filtr\nDopasuj ścieżkę & filtr\nUruchom filtr O_CheckTitle=Jeżeli program został dopuszczony: O_Check=Zezwalaj na wszystkie kolejne jego instancje\nDopuść tylko program\nZawsze pytaj o hasło dla każdego okna O_TerminateTitle=Jeżeli program został zablokowany: O_Terminate=Zamknij program\nZamknij tylko okno\nZamknij wszystkie jego dopuszczone instancje O_PassDlgTitle=Kiedy wyświetlane jest okno dialogowe hasła: O_PassDlg=Ukryj okna programu\nWyłącz okna programu\nWstrzymaj program O_ExeIDTitle=ID Exe O_ExeID=Włącz identyfikację exe WarnPureFilter=Filtr '%s' zadziała na WSZYSTKIE programy, czy na pewno chcesz go użyć? #--------------------------------- [ProgInfo_Schedule] Title=Rodzaj ochrony - Harmonogram Info=w trayu systemowym SCOption=Zawsze\nDziennie\nTygodniowo\nMiesięcznie DisabledInfo=Co program ma robić w niedostępnych godzinach: DisabledAction=Poprostu pomiń ochronę\nPomiń i sprawdź ponownie dopuszczone programy\nZablokuj i sprawdź ponownie dopuszczone programy WeekList=Niedziela\nPoniedziałek\nWtorek\nŚroda\nCzwartek\nPiątek\nSobota Hours=Godziny dnia: Week=Dni tygodnia: Month=Dni miesiąca: Disabled==Wyłączony Enabled==Włączony WarnScheduleDisabled=Nie wybrano ani dnia ani godziny dla opcji planowania, w takim przypadku ochrona nigdy nie zadziała.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz kontynuować? #--------------------------------- [Password] InfoAdmin=%AppName% został zabezpieczony przez hasło admina, proszę wprowadzić hasło admina aby kontynuować: PasswordAdmin=Wprowadź hasło Admina PasswordAgainAdmin=Hasło jest niewłaściwe. Proszę spróbować ponownie. WrongPasswordAdmin=Przykro nam, masz zakaz używania tego programu bez podania poprawnego hasła. #-------------------- #For protected programs #-------------------- Title=Wymaga hasła Info=Ta aplikacja została zabezpieczona hasłem. Musisz wprowadzić poprawne hasło aby móc jej użyć: Password=Wprowadź hasło PasswordAgain=Niepoprawne hasło. Proszę spróbować ponownie WrongPassword=Niepoprawne hasło. Anulowanie... #--------------------------------- [ChangePassword] TitleAdmin=Ustaw hasło admina InfoAdmin=Hasło admina jest bardzo ważne, może być użyte do ochrony samego %AppName% , a także do uruchamiania wszystkich programów. Proszę ustawić hasło w taki sposób aby było łatwe do zapamiętania dla ciebie ale trudne do odgadnięcia dla innych. TitleAdminMatrix=Ustaw hasło Matrix dla admina InfoAdminMatrix=Użyj hasła matrix jako hasła admina, wybierz i kliknij w przyciski aby określić hasło matrix. Hasło matrix zostało zdefiniowane przez wybrane przyciski w kolejności w jakiej zostały kliknięte. Title=Ustaw hasło Info=Określ osobne hasło dla tej pozycji ochrony. Jeżeli nie zostanie ustawione osobne hasło, hasło admina zostanie użyte jako domyślne. TitleMatrix=Ustaw hasło matrix InfoMatrix=Określ hasło matrix dla tej pozycji ochrony, wybierz i kliknij w przyciski aby określić hasło matrix. Hasło matrix zostało zdefiniowane przez wybrane przyciski w kolejności w jakiej zostały kliknięte. SkipTestMatrixPass=Pomiń testowanie hasła. NewPassword=Wprowadź nowe hasło NewPassword2=Potwierdź nowe hasło SetMatrixPass=Ustaw hasło Matrix SetNormalPass=Ustaw zwykłe hasło WarnNoPass=Nie wprowadzono hasła, stare hasło zostanie usunięte.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz usunąć to hasło? ErrPassNotSame=Hasła nie pasują. PasswordChanged=Hasło zostało pomyślnie zmienione. TitleTest=Testuj Hasło Matrix InfoTest=Hasło matrix musi naprzód zostać przetestowane, zanim będzie je można zastosować do konfiguracji: ErrTestMatrix=Wprowadzone przez ciebie hasło matrix różni się od wcześniej określonego, proszę je dokładnie sprawdzić. #--------------------------------- [AdvancedSettings] Title=Ustawienia Zaawansowane OnTop=Zachowuj Okno Dialogowe Hasła zawsze na wierzchu. Unload=Odciąż całkowicie jądro programu kiedy jest nieaktywny. TrayIcon=Pokarz ikonę w systemowym trayu. TurboCapture=Użyj ulepszonego trybu ochrony. Nettime=Użyj czasu z internetu dla opcji planowania. TimeServers=Serwery czasu... MatrixNum=Pokaż kolejność numeryczną podczas wprowadzania hasła matrix. UseLog=Włącz logowanie zdarzeń. ViewLog=&Przejrzyj Log UseNotify=Włącz Powiadomienia. ResetDontAsk=Zresetuj wszystko 'Nie pytaj więcej' ResetIDB=Zresetuj Wewnętrzną Bazę danych SetCountDown=Ustaw ponownie wartość Odliczania... SetCountDownInfo=Określ wartość odliczenia, dla wiadomości ostrzegawczej przed ponownym sprawdzeniem dopuszczonych programów (1-255 sekund, domyślnie 30): #--------------------------------- [TimeServers] Title=Internetowe serwery czasu Info=Jeżeli opcja "Użyj czasu z internetu" jest włączona, %AppName% użyje następujących Internetowych serwerów czasu aby pobrać czas dla opcji planowania. Test=&Testuj TestErr=Nie udało się pobrać czasu internetowego z serwera czasu:\r\n\r\n%s TestSuccess=Serwer czasu pomyślnie przesłał czas internetowy:\r\n\r\n%s\r\n%s TitleAdd=Dodaj Internetowy Serwer Czasu InfoAdd=Internetowy serwer czasu (SNTP): #--------------------------------- [ColorScheme] Title=Schemat kolorów #--------------------------------- [Language] Title=Język Info=Wybierz język a następnie kliknij OK aby go aktywować. Możesz również utworzyć swój własny plik językowy., przeczytaj plik pomocy aby poznać szczegóły. Columns=Nazwa\nAutor\nInformacja #--------------------------------- [Register] Title=Rejestracja %AppName% RegName=Nazwa rejestracyjna: RegCode=Kod rejestracyjny: Info=Wysoce zalecamy skopiować, i wkleić nazwę i kod rejestracyjny do odpowiednich pól. WarnRegAgain=%AppName% został już zarejestrowany, czy na pewno chcesz wprowadzić swoje dane rejestracyjne ponownie? WarnRemoveReg=Czy na pewno chcesz USUNĄĆ obecne dane rejestracyjne? RegSuccess=Pomyślnie zarejestrowany. #--------------------------------- [Kernel] OpenMain= &Otwórz %AppName% Activate=&Aktywuj Ochronę Deactivate=&Deaktywuj Ochronę Notify_Allowed=Program został dopuszczony Notify_Denied=Program został zablokowany ScheduleRecheck=Ostrzeżenie: Proszę natychmiast zapisać swoją pracę!\r\n\r\nTen program ponownie sprawdzi stan ochrony. W zależności od wyniku, po ponownym sprawdzeniu może sam się zamknąć . Możesz utracić dane jeżeli ich teraz nie zapiszesz.